Tiráž a ochrana dat

Penzion Eder St. Martin

 

Vlastník domény a zodpovědnost za obsah

****Gästehaus Eder

Edtstrasse 14
A-5522 St. Martin

Mobil: +43 664 11 11 383
E-Mail: info@haus-eder.at

Autor fotografií

 • Gästehaus Eder
 • TVB St. Martin am Tennengebirge
 • tennengau.com
 • abtenau-info.at
 • Dachstein West
 • Bernhard Moser
 • Herbert Raffalt
 • Dieter Schaufler
 • SalzburgerLand Tourismus - Mühlbach, Saalbach Hinterglemm, Eva-Maria Repolusk / eva trifft., ideenwerk werbeagentur gmbh,
 • freeimages
 • freepik.com

Design a programování

Netcontact.at

Gewerbestraße 594
A-5582 St. Michael

Tel.: +43 6477 20078
E-Mail: service@netcontact.at
www.netcontact.at

Odpovědnost za obsah a informace:
Všechny nabídky jsou nezávazné. Nároky na ručení vůči penzionu Gästehaus Eder a netcontact.at, které se týkají hmotných nebo nehmotných škod, které byly způsobené využitím nebo nevyužitím předkládaných informací nebo použitím nesprávných či neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny.

Zásady ochrany osobních dat / právní oznámení / odkazy a linky:
Pokud nám poskytnete osobní údaje, budeme se s nimi zacházet s řádnou péčí a v souladu s předpisy na ochranu osobních dat. Použití pro jakýkoli jiný účel nebo předávání údajů třetím osobám nebude provedeno. V případě přísně důvěrných zpráv pro nás použijte prosím pro svou bezpečnost klasické poštovní služby. Penzion Gästehaus Eder upozorňuje výslovně na to, že se distancuje od obsahu webových stránek propojených odkazem mimo tento web. Nenese žádnou odpovědnost za obsah propojených stránek, zejména ne za změny provedené na těchto stránkách, které jsou provedeny po nastavení příslušného odkazu. Tímto výslovně zdůrazňujeme, že nemáme žádný vliv na design a obsah webových stránek, které jsou s naší webovou stránkou propojeny pomocí odkazů. Pokud by některá ze stránek, která je takto propojena, vykazovala rysy pochybného obsahu, žádáme Vám tímto o sdělení této skutečnosti; a v takovém případě bude propojení odkazem okamžitě zrušeno.

Ochrana osobních údajů

Rozsah platnosti
Tyto zásady ochrany osobních dat informují uživatele o způsobu, rozsahu a účelu shromažďování a využívání osobních údajů ze strany odpovědného poskytovatele, kterým je ****GästeHaus Eder, Edtstrasse Lammertal 123, A-5522 St. Martin, Tel.: +43 6463 7348, e-mail: info@haus-eder.at na této webové stránce (v následující“Nabídce”). 

Právní zásady ochrany dat lze nalézt ve Spolkovém zákonu na ochranu dat (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG) a telemediálním zákonu (Telemediengesetz - TMG).
Přístupové údaje / soubory protokolu serveru
Poskytovatel (popř. jeho poskytovatel webového prostoru) shromažďuje údaje o každém přístupu k nabídce (takzvané soubory protokolu serveru). K přístupovým údajům patří:

Název vyvolané webové stránky, soubor, datum a čas vyvolání, množství přenesených dat, hlášení o úspěšném načtení, typ prohlížeče a verze operačního systému uživatele, adresa URL odkazujícího serveru (dříve navštívenou stránku), IP adresa a žádající poskytovatel.

Poskytovatel používá data protokolu pro statistickou analýzu pouze za účelem provozu, zabezpečení a optimalizace nabídky. Poskytovatel si však vyhrazuje právo data protokolu později zkontrolovat, pokud existuje na základě konkrétních důkazů oprávněné podezření na protiprávní využívání.
Nakládání s osobními údaji
Osobní údaje jsou informace, pomocí nichž je určitá osoba identifikovatelná, tedy údaje, které mohou být zpětně vůči osobě vysledovány. Mezi ně patří jméno, e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Ale také osobní údaje zahrnující preference, koníčky, členství nebo které webové stránky byly zobrazeny uživatelem, patří k osobním údajům.

Osobní údaje jsou poskytovatelem shromažďovány, používány a předávány dále pouze tehdy, je-li to povoleno zákonem, nebo pokud uživatelé poskytnou souhlas se zpracováním údajů.

Kontaktování
Při kontaktu s poskytovatelem (například přes kontaktní formulář či e-mail) jsou ukládány údaje uživatele za účelem zpracování poptávky, jakož i v případě, že vzniknou následné dotazy.

Integrace služeb a obsah třetích stran
Může se stát, že jsou v rámci této online  nabídky propojeny obsahy třetích stran, jako jsou například videa z YouTube, mapy od Google-Maps, informační kanály RSS nebo obrázky z jiných webových stránek. To vždy předpokládá, že poskytovatel těchto obsahů (dále jen "třetí strana"), zaznamená IP adresu uživatele. Protože bez IP adresy nelze odesílat obsahy do prohlížeče příslušného uživatele. IP adresa je vyžadována pro prezentaci těchto obsahů. Snažíme se používat pouze takové obsahy, jejich příslušní poskytovatelé používají IP adresu pouze pro poskytování obsahu. Nicméně nemáme žádný vliv na to, pokud třetí strana IP adresu uloží pro statistické účely. Pokud je nám to známo, uživatele na to vždy upozorníme.

Soubory cookie
Soubory cookie jsou malé soubory, které vám umožní ukládat na zařízení pro přístup uživatele (PC, Smartphone, nebo podobné) specifické informace vztahující se k tomuto zařízení. Používají se jednak k uživatelsky přívětivému používání webových stránek a tím i uživatelů (např. ukládání dat pro přihlášení). Na druhé straně slouží k záznamu statistických údajů použití webových stránek a analýze s cílem zlepšit nabídku. Uživatel může mít vliv na používání souborů cookie. Většina prohlížečů má omezenou nebo zcela zablokovanou možnost ukládání souborů cookie. Nicméně je třeba zdůraznit, že použití, a zejména uživatelský komfort, budou bez souborů cookie omezeny.

Mnoho souborů cookie při reklamě různých firem můžete spravovat prostřednictvím americké webové stránky http://www.aboutads.info/Choices/ nebo stránky EU http://www.youronlinechoices.com/UK/your-AD-Choices/ .

Využití zásuvných modulů sociální sítě Facebook
Tato nabídka použité zásuvné moduly ("pluginy") sociální sítě Facebook.com, který provozuje společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko ("Facebook"). Pluginy jsou rozpoznatelné např. podle loga Facebooku (bílé "f" na modrém pozadí, pojmy "Like", "To se mi líbí" nebo znaménka "Palec nahoru" ) nebo jsou označeny větou "sociální plugin Facebook". Seznam a vzhled sociálních pluginů Facebooku lze nalézt zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Pokud uživatel vyvolá webovou stránku této nabídky, která obsahuje takový plugin, vytvoří jeho prohlížeč přímé spojení se servery Facebook. Obsah pluginu je předám od Facebooku přímo vašemu prohlížeči a jím propojen do webové stránky. Poskytovatel nemá tudíž žádný vliv na množství dat, které Facebook pomocí tohoto pluginu shromažďuje a informuje uživatele tedy podle jeho úrovně znalostí:

Díky integraci pluginů získává Facebook informace, které uživatel vyvolal na stránce příslušné nabídky. Je-li uživatel přihlášen na stránce Facebooku, může Facebook jeho návštěvu přiřadit k jeho účtu na Facebooku. Pokud jsou uživatelé v interakci s pluginy, například stisknou tlačítko Like, nebo zanechají komentář, jou příslušné informace z jejich prohlížeče předány přímo na Facebook a tam uloženy. Pokud uživatel není členem Facebooku, existuje přesto možnost, že Facebook zaznamenává a ukládá jeho IP adresu. Podle informací od Facebooku je v Německu uložena pouze anonymní IP adresa.

Účel a rozsah sběru dat a dalšího zpracování a využívání údajů ze strany Facebooku, jakož i s tím související práva a možnosti nastavení k ochraně soukromí uživatelů můžete nalézt v pokynech pro ochranu dat od Facebooku zde: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Pokud je uživatel členem Facebooku a nechce, aby Facebook shromažďoval údaje o něm o této nabídce a propojoval se s jeho členskými údaji uloženými na Facebooku, musí se před návštěvou webových stránek odhlásit na Facebooku. Další nastavení a rozpory při využití údajů pro reklamní účely jsou možné v nastavení profilu Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Zrušení/odvolání, změny, opravy a aktualizace
Uživatel má právo získat na vyžádání bezplatně informace o osobních údajích, které o něm byly uloženy. Kromě toho má uživatel právo na opravu nesprávných údajů, blokování a výmaz jeho osobních údajů, pokud neexistuje zákonná povinnost je uložit.

Vzor pro ochranu dat od právníka Thomase Schwenkeho - I LAW it